Lean a testowanie

Lean na stałe zakorzenił się w świecie IT. Warto wiedzieć czym jest.

Nie wystarczy być już Agile. Wszyscy chcą być Lean. Warto zajrzeć pod pokrywkę i zobaczyć, co kryje się za tym niepozornym słowem, które łączy ze sobą zasady optymalizacji produkcji i perfekcjonizm Dalekiego Wschodu.

Metoda Lean próbuje eliminować podstawowe problemy wytwarzania produktów (niezależnie od typu produktów). Tłumacząc to na język testerów oprogramowania mówilibyśmy o następujących problemach:

 • Nadprodukcja - niepotrzebna funkcjonalność,
 • Wysokie stany magazynowe - budowanie oprogramowania, które nie jest nikomu potrzebne,
 • Wady produktów - oprogramowanie dostarczone z defektami,
 • Oczekiwanie - przedłużanie czasu produkcji oprogramowania,
 • Zbędny transport - źle zaplanowane wydania,
 • Nadmierny ruch - wykonywanie czynności zbędnych, w tym wykonywanie czynności ręcznych tam, gdzie automat byłby efektywniejszy,
 • Nadmierna obróbka - zbędne ozłacanie oprogramowania.

Lean zakłada pięć zasad "odchudzonego" myślenia. Każda zasada przekłada się na jakość i ma swoje odzwierciedlenie w testowaniu.

 • Wartość powinna być określana z perspektywy użytkownika końcowego - walidujemy wymagania na produkt.
 • Należy określić strumień wartości dla każdej kategorii produktów - osiągnięcie celów musi być opomiarowane osobno dla każdego produktu (definiowanie kryteriów jakości).
 • Kolejne etapy dodawania wartości muszą być połączone, aby osiągnąć płynny przepływ produktu - dodawanie wartości do produktu musi zachodzić w sposób płynny, bez wpływu na użytkownika (testowanie w utrzymaniu).
 • Klienci powinni mieć możliwość uzyskania tego, czego oczekują - testowania akceptacyjne.
 • Zarządzanie musi być ukierunkowane na osiągnięcie perfekcji. Wszystkie działania i użyte środki mają tworzyć wartość - unikanie marnotrawstwa.

Dzięki tej metodzie:

 • klient otrzymuje wysokiej jakości produkt w odpowiednim terminie - testowanie przed dostawą;
 • dostawcy otrzymują zrównoważone zamówienie, co gwarantuje terminowość dostaw - budowanie współpracy z zamawiającym oprogramowanie;
 • stany magazynowe na całej długości strumienia zmniejszają się - ograniczanie kosztów związanych z przestojami czy nieoptymalnym zarządzaniem zasobami;
 • uwolnione są wszelkie zasoby w postaci ludzi, maszyn i miejsca, które nie wpływają negatywnie na wynik finansowy, aż do momentu ich użycia - realizowanie jedynie zadań koniecznych w danym momencie z planowaniem dostępności zasobów i ludzi.

Metoda, która wdrażana jest po stronie samego wytwarzania oprogramowania to Lean Software Development. Testowanie jest tutaj widoczne w siedmiu podstawowych zasadach.

 • Ogranicz straty w niepotrzebnym kodzie i funkcjonalności, w biurokracji i w niezrozumiałych wymaganiach.
 • Stawiaj na ciągły proces uczenia się.
 • Decyduj tak późno jak to możliwe, bazując na faktach, a nie przypuszczeniach.
 • Dostarczaj tak wcześnie jak to możliwe - szybka dostawa to większa szansa na sukces, a w połączeniu z techniką just-in-time to również szansa na optymalizację czasu dostawy.
 • Zaangażuj właściwych ludzi i pozwól im robić dobrą robotę.
 • Wbuduj integralność dla funkcji i cech.
 • Dostrzegaj całość elementów składających się na proces wytworzenia produktu.

 

Źródła:

 

 

Najbliższe terminy szkoleń

 

7-8 listopada - Warszawa

TestComplete od podstaw


7-8 listopada - Kraków

Administracja JIRA na poziomie projektowym


18-20 listopada - Katowice

ISTQB Poziom Podstawowy


18-20 listopada - Kraków

Python dla testerów oprogramowania

 

Partnerzy

Narzędzia testerskie