Testy wydajności oprogramowania

 
 

Testowanie wydajności oprogramowania

 

testerzy.pl oferują usługę testowania wydajności oprogramowania dla różnych systemów informatycznych (Polska i Europa), o różnym zakresie obciążenia. Testowanie dynamiczne wydajności zawiera:

 • testy w typowym użyciu
 • testowanie przeciążenia
 • testowanie maksymalnego obciążenia.

Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych oraz samej aplikacji w oparciu o przygotowane scenariusze użycia (np. wyszukiwanie, zakładanie konta, korzystanie z forum, itd.) oraz o wygenerowanych wirtualnych użytkowników, którzy dane scenariusze "wykonują". Wynikiem testu jest raport o niewydajnych elementach i rekomendacje modyfikacji. Wskazujemy krytyczne punkty systemu negatywnie wpływające na wydajność końcowego produktu.

W ramach realizacji projektu dostarczamy następujące usługi oraz produkty:

 • wykonanie testów w oparciu o proces testowy
 • oprogramowanie potrzebne do wykonania testów
 • scenariusze testowe
 • raport z wykonania testów.

 

Aby osiągnąć zakładane cele wymagana jest współpraca twórcy oprogramowania (klienta) i dostarczenie jak najpełniejszej dokumentacji systemu i wymagań (o ile zostały sprecyzowane).

 

Testy wydajności wykonywane mogę być dla różnych typów aplikacji i technologii w jakiej dany system został stworzony. Wykonujemy testy aplikacji webowych i desktopowych w technologiach (przykłady):

 • PHP
 • JAVA
 • .NET / ASP / C#
 • C++/C
 • JS / AngularJS / AJAX
 • SOAP / REST
 • inne.

 

Podczas wykonywania testów wydajności możemy wykorzystywać różne technologie i narzędzia. Odpowiednie narzędzie i technologię dobieramy po zapoznaniu się z systemem oraz oczekiwaniami klienta. Najczęściej korzystamy z:

 • JMeter – narzędzie umożliwiające generowanie obciążenia do wykonania testów wydajnościowych
 • SoapUI – narzędzie umożliwiające wykonanie testów wydajnościowych usług sieciowych
 • HP LoadRunner – rozbudowane narzędzie do wykonywania testów wydajności
 • Gatling – rozwiązanie umożliwiające wykonywania testów wydajności w oparciu o skrypty testowe
 • Java – platforma umożliwiająca tworzenie oprogramowania w oparciu o język programowania Java
 • SVN – narzędzie kontroli wersji.

 

Korzyści: Testy wydajności oprogramowania prowadzone są przez najlepszych ekspertów w branży. Dysponują oni wieloletnim doświadczeniem i praktyką zarówno w wielkich, jak i mniejszych projektach informatycznych. 

Testy realizujemy jednocześnie w konkurencyjnych cenach. Oferujemy elastyczny model rozliczeń, gdzie płacą Państwo jedynie za realnie przepracowane godziny i użyty sprzęt.

Weryfikujemy wydajność przed wdrożeniem, aby zidentyfikować z wyprzedzeniem ryzyka produktowe, i pomagamy określić drogi do minimalizacji tego ryzyka.

Pracujemy dla projektów ograniczonych czasowo, budżetowo lub funkcjonalnie, stosując techniki bazujące na ryzyku i doświadczeniu.

 


Dostawa Klienta: aplikacja lub adres internetowy aplikacji; dokumentacja użytkownika (jeśli istnieje); wymagania (jeśli sprecyzowane);

Dostawa testerzy.pl: raport z testów wydajności oprogramowania zawierający zgłoszenia defektów; oprogramowanie do uruchomienia testów oraz skrypty automatyczne; rekomendacje do optymalizacji wydajności.

Miejsce: Wszystkie oferowane usługi konsultingowe mogą być wykonywane zarowno w siedzibie klienta, jak i w naszej centrali, gdzie nasi specjaliści pracują zdalnie.

 

Zapytaj o ofertę 

Więcej informacji i referencje [PDF] 

 

Zapraszamy na portal poświęcony testowaniu wydajności: testywydajnosci.pl 

 

 

 

Portfolio projektów

Nasi Klienci w testowaniu.

Nad czym pracujemy?


Projekty zewnętrzne:

 • Aleo - testy aplikacji B2B.


Projekty wewnętrzne: